Denisa Kacoli a její RTW Apollo z Doubecké stezky

 

 

 

Otec: Carl von der Drachenhöhle

          HD frei, ED Frei, JLPP N/N

          BH, IPO 3, FPr 3

Matka: Goxi Terezský dvůr

             HD 0/0, ED 0/0

             BH, ZM, ZVV1, SPr 1, FPr 3, IPO 2

 

 

Výstavy:   MVP Praha 21.4.2019 - třída dorostu - VN1 - rozh. Ridarčíková Gabriela